– SEP E+D

– kursy alpinistyczne

– szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu systemów fotowoltaicznych

– szkolenie dot. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynku wielorodzinnym