– prace na wysokościach 

– prace z utrudnionym dostępem alpinistycznym 

– montaż konstrukcji na wysokościach  

– wznoszenie konstrukcji stalowych