– budowa i modernizacja stacji bazowych 

– instalacja systemów telekomunikacyjnych – GSM, UMTS, LTE